Klubnyheder

W1siziisijiwmtcvmtivmdcvmzlvnnhyyjmxel9cyw5uzxiucg5nil1d?sha=fdb3def70662bbad

Generalforsamling 2021

26. januar 2021, 09.40


Pga. de nuværende forsamlingsregler som gælder til og med 5. april 2021 er det desværre ikke muligt at indkalde/afholde generalforsamling lige pt. 

Vi indkalder til generalforsamling så snart det igen er muligt.

Den nuværende bestyrelse varetager sædvanlig drift indtil en ny bestyrelse er valgt.


  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetæller
  3. Formandens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse
  5. Godkendelse af budget
  6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Behandling af indkomne forslag
  9. Eventuelt


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Klubnyheder