Klubnyheder

W1siziisijiwmtcvmtivmdcvmzlvnnhyyjmxel9cyw5uzxiucg5nil1d?sha=fdb3def70662bbad

Generalforsamling den 11. februar 2019

9. januar 2018, 21.11
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling mandag den 11. februar 2019 kl. 19.00 i Maskinhallen, Frederikshavn.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetæller
  3. Formandens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse
  5. Godkendelse af budget
  6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Behandling af indkomne forslag
  9. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


OBS.!! Der er i år arrangeret fællesspisning i forbindelse med generalforsamlingen:

Dance Studio Frederikshavn inviterer medlemmer til fællesspisning i Maskinhallen Frederikshavn, den 11. februar 2019 kl. 18:00 – 19:00.

Spisningen er gratis.

Tilmelding til spisning er nødvendig senest søndag den 4. februar 2019 via info@dancestudiofrederikshavn.dk.

 

Forslag til vedtægts ændring: 

§3. Medlemskreds Stk. 2

 Indmeldelse skal ske på foreningens hjemmeside. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for den første måned.

 Ændres til

 Indmeldelse skal ske på foreningens hjemmeside. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt fremsendt opkrævning.

 §3. Medlemskreds stk. 4

 Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hver måned.

 Ændres til

 Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat kontingent. Ligeledes fastsættes indbetalingsterminer og opkrævningsform af bestyrelsen.

Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke, selvom aktiviteterne neddæmpes eller helt ophører som følge af forhold, foreningen ikke har nogen indflydelse på.

Kontingent betales forud.

 Med venlig hilsen

Bestyrelsen Dance Studio Frederikshavn

Billedresultat for generalforsamling

Klubnyheder