Klubnyheder

W1siziisijiwmtcvmtivmdcvmzlvnnhyyjmxel9cyw5uzxiucg5nil1d?sha=fdb3def70662bbad

Generalforsamling den 31. august 2021

18.11.2019 / 18.08.2021

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 31. august 2021 kl. 19.00 i Maskinhallen Frederikshavn.


Dagsorden for den ordinære generalforsamling.


1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Godkendelse af budget

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Behandling af indkomne forslag

9. Eventuelt


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage 

før generalforsamlingen. 


OBS.!! Der er i år arrangeret fællesspisning i forbindelse med generalforsamlingen:

Dance Studio Frederikshavn inviterer medlemmer til fællesspisning i Maskinhallen Frederikshavn, den 31. august 2021 kl. 18:00 – 19:00.

Spisningen er gratis.

Tilmelding til spisning er nødvendig senest tirsdag  den 24. august 2021 [email protected]

Billedresultat for generalforsamling